12 top ai companies in iran

۱۲ شرکت ایرانی برتر و فعال در زمینه هوش مصنوعی

در این مقاله به معرفی شرکت‌های برتر و فعال ایرانی در زمینه هوش مصنوعی پرداخته‌ شده است. هوش مصنوعی شامل حوزه های اصلی بینایی ماشین، علم داده، پردازش زبان طبیعی و پردازش گفتار و یادگیری عمیق است. در ادامه مقاله به معرفی ۱۲ شرکت برتر و فعال هوش مصنوعی ایران می‌پردازیم. اطلاعات ارائه شده در[…]