فرصت های شغلی رشته علم داده

فرصت های شغلی رشته علم داده

  امروزه فرصت های شغلی علم داده و یا اصطلاحا دیتا ساینس به سرعت در حال افزایش می باشد، چرا که نیاز به  استخدام متخصصان  data science   به منظور تحلیل و استفاده از انبوه اطلاعات موجود در سازمانها بیش از پیش احساس می شود. در میان مشاغل و کارهای مربوط به علم داده بیشتر آنها[…]